Lifeprints Handanalysis

Lifeprints Handanalysis er et resultat av de siste 35 års forskning innen dermatoglyphics og tradisjonell håndlesning. Metoden er utviklet av amerikaneren Richard Unger og viser hvordan to ulike systemer; vår sjelspsykologi og vår personlighetspsykologi arbeider sammen og skaper et dynamisk samspill i våre liv. Vår sjelspsykologi ligger avspeilet i våre fingeravtrykk allerede fire måneder etter unnfangelse. I fingeravtrykkene finner vi vårt største potensiale, ”Life Purpose” og våre største livsutfordringer, “Life Lessons” som krever bevisstgjøring og utvikling for at vårt høyeste potensiale kan utfolde seg. Vår personlighetspsykologi er “verktøyet” vi har tilgjengelig for å utvikle vår sjel´s agenda og identifiseres gjennom linjer og form i hendene.

For å oppleve selvaktualisering og mening i tilværelsen er det viktig å bruke sine medfødte evner. På grunn av livsomstendighetene ignorerer vi ofte vår sanne natur, og skaper et liv som ikke er en naturlig forlengelse av oss selv. Som et resultat av dette føler vi oss ofte fremmed i det livet vi lever. Vi er alle født med riktig “nøkkel”. Problemet er at våre livserfaringer og tillærte mønstre ofte fører nøkkelen i et nøkkelhull som vi ikke alltid kan gjenkjenne. Dette skaper frustrasjon, fremmedgjøring, meningsløshet og indre uro. Ved å utvikle en større innsikt og forståelse for disse sammenhengene, kan en lettere føre livet inn på riktig spor og oppleve ekte livsglede.