Mind Measurement Education

Mind Measurement Education (MME) er et system basert på de siste 20 års forskning på sammenhengen mellom psykologiske karaktertrekk og dermatoglyphics (hudmønstre i fingeravtrykk, hånd- og fotavtrykk). Dr. Mary Lai fra Taiwan har utført en rekke undersøkelser hvor hun har studert barn med atferdsproblematikk (autisme etc.) og funnet en direkte sammenheng mellom dermatoglyphics og kognitive funksjoner. Studiene viste at ethvert aspekt av vår personlighet og kognitivt potensiale er representert i et spesifikt område i håndflatene og fotsålene. Gjennom å undersøke fingeravtrykk og hudmønstre i hender og føtter kan en identifisere medfødte psykologiske karaktertrekk, styrker/svakheter i personligheten, sosiale ferdigheter, temperament og hvilken type intelligens som er dominerende hos individet. 

Den nære forbindelsen mellom hjernen og hånden/foten starter allerede i fosterstadiet. Enhver fase i hjernens utvikling vil registrere seg i hendene og føttene gjennom de ulike hudmønstrene. Det betyr også at dersom det skjer en blokkering i hjernefunksjonens utvikling i fosterstadiet, vil dette også kunne identifiseres gjennom særegne trekk i hånden/foten. Målet med denne metoden er å avdekke psykologiske og atferdsmessige utfordringer på et tidlig stadium, for dermed å kunne gi foreldre en pekepinn på hvordan en skal håndtere og veilede barnet på best mulig måte i sin utvikling.