Hva er håndanalyse?

Håndanalyse er et område hvor vitenskapen og mystikken møtes og forenes. Det er fortsatt et uutforsket landskap med mange ubesvarte spørsmål, og foreløpig ukjent for de fleste. Likevel er det mange som har oppdaget de ulike systemene og anvender dem til å gi verdifulle opplysninger om individets fysiske og psykiske tilstand, ens iboende evner og ressurser, hvordan en utnytter disse og hvordan en fungerer i sine nære relasjoner. I en håndanalyse ser en både på hendenes form, farge, fingrenes lengde i forhold til hverandre, linjer, fingeravtrykk og andre underliggende hudmønstre.

Fra begynnelsen av 1900 tallet har sammenhengen mellom hendenes struktur og menneskets psykologiske og fysiologiske utvikling blitt systematisk utforsket og studert vitenskapelig. Noen av de mest kjente på området er den amerikanske psykologen William Benham, som utgav boken; “The Laws of Scientific Handreading” tidlig på 1900 tallet, og den tyske legen og psykoanalytikeren Charlotte Wolff som studerte hendene hos mennesker med mentale lidelser. I løpet av de siste 40 årene har det utviklet seg flere ulike retninger innen håndanalyse og atferdsvitenskap. I denne tilnærmingen blir de største og mest kjente systemene representert.

Håndanalyse er et unikt verktøy til bedre selvforståelse, bevisstgjøring av potensiale og mentale og emosjonelle mønstre. Hendene avslører hva som beveger seg i ditt ubevisste sinn og er en direkte refleksjon av hjernen og din psykologiske konstitusjon. Informasjonen vi får fra hendene avdekker ditt fysiske og følelsesmessige velvære, og hva som hindrer deg i å leve ut ditt fulle potensiale. En håndanalyse kan hjelpe deg til å bringe mer klarhet og fokus og bidra til at du tar riktigere valg.

På samme måte som vårt DNA fungerer som et kart over våre genetiske egenskaper har det lenge vært kjent at våre hender også inneholder strukturer og fingeravtrykk som kan leses og fortolkes med forbløffende treffsikkerhet. Håndanalyse handler verken om spådom eller framtidsprofetier, men snarere om årelang forskning hvor hendenes form, fingeravtrykk, linjer, hudkonsistens og farge er blitt studert, fortolket i forhold til menneskers atferd og karaktertrekk. En håndanalyse kan gi deg svar på essensielle spørsmål som: 

  • Hvem du er på et dypere psykologisk plan
  • Hvilke mønstre som styrer din atferd
  • Hva som er ditt største potensiale og livstema
  • Hvilken type jobb vil du trives best i
  • Hvilken type partner passer du best sammen med
  • Helsespørsmål, kosthold, allergier, etc...
  • Hvordan utnytte denne kunnskapen om deg selv til å oppnå suksess i livet og skape grunnlag for god helse, sunne relasjoner og et meningsfylt liv.

 

Fingeravtrykkene avslører dine indre karaktertrekk 

Hudmønstrene i våre fingeravtrykk, også kalt "dermatoglyphics", er permanente formasjoner som representerer ulike karaktertrekk ved vår personlighet. Fingeravtrykkene er helt unike for hvert individ og blir dannet omkring fjerde måned i svangerskapet. Dette er konstante permanente hudmønstre som aldri endrer form i løpet av livet. Det finnes fire hovedtyper fingeravtrykkformasjoner (med variasjoner) hvor alle representerer ulike personlighetstrekk, avhengig av hvilken finger de sitter på. Mønstrene vi finner i fingertuppene avspeiler våre autentiske medfødte talenter, egenskaper og individuelle særtrekk. De representerer vårt høyeste potensiale, men sier ikke noe om hvorvidt vi har utnyttet dette potensialet. Gjennom en håndanalyse og spennende oppdagelsesferd kan en bli bevisstgjort på hvilke ressurser som venter på å bli realisert og aktivert, og samtidig lettere forstå og akseptere sine livsutfordringer.