Hva er håndanalyse?

Allerede langt tilbake i menneskehetens historie ble håndens utvikling, funksjon og formål studert og debattert. Håndanalyse er en kombinasjon av oldtidens gamle håndlesnings tradisjon og de senere års vitenskapelige oppdagelser innen medisinsk genetikk, humanpsykologi og filosofi. Fra begynnelsen av 1900 tallet har sammenhengen mellom hendenes struktur og menneskets psykologiske og fysiologiske utvikling blitt systematisk utforsket og studert vitenskapelig. Noen av de mest kjente på området er den amerikanske psykologen William Benham, som utgav boken; “The Laws of Scientific Handreading” tidlig på 1900 tallet, og den tyske legen og psykoanalytikeren Charlotte Wolff som studerte hendene hos mennesker med mentale lidelser. I løpet av de siste 40 årene har det utviklet seg flere ulike retninger innen håndanalyse og atferdsvitenskap. I denne tilnærmingen blir de største og mest kjente systemene representert.

Håndanalyse er et område hvor vitenskapen og mystikken møtes og forenes. Det er fortsatt et uutforsket landskap med mange ubesvarte spørsmål, og foreløpig ukjent for de fleste. Likevel er det mange som har oppdaget de ulike systemene og anvender dem til å gi verdifulle opplysninger om individets fysiske og psykiske tilstand, ens iboende evner og ressurser, hvordan en utnytter disse og hvordan en fungerer i sine nære relasjoner. I en håndanalyse ser en både på hendenes form, farge, fingrenes lengde i forhold til hverandre, linjer, fingeravtrykk og andre underliggende hudmønstre.

Fingeravtrykkene avslører dine indre karaktertrekk og din sjels intensjon

Hudmønstrene i våre fingeravtrykk, også kalt "dermatoglyphics", er permanente formasjoner som representerer ulike karaktertrekk ved vår personlighet. Fingeravtrykkene er helt unike for hvert individ og blir dannet omkring fjerde måned i svangerskapet. Dette er konstante permanente hudmønstre som aldri endrer form i løpet av livet. Det finnes fire hovedtyper fingeravtrykkformasjoner (med variasjoner) hvor alle representerer ulike personlighetstrekk, avhengig av hvilken finger de sitter på. Mønstrene vi finner i fingertuppene avspeiler våre autentiske medfødte talenter, egenskaper og individuelle særtrekk. De representerer vårt høyeste potensiale, men sier ikke noe om hvorvidt vi har utnyttet dette potensialet. Gjennom en håndanalyse og spennende oppdagelsesferd, kan en oppdage sitt unike livsformål, bli bevisstgjort på hvilke ressurser som venter på å bli realisert og aktivert, og samtidig lettere forstå og akseptere sine livsutfordringer.