Psychodiagnostic Chirology

Psychodiagnostic Chirology (PDC) er en omfattende psykologisk analysemetode basert på håndens linjer og hudmønstre (dermatoglyphics), form og struktur (morfologi). Metoden er utviklet av Dr. Arnold Holtzman, som har forsket på dermatoglyphics/morfologi og psykiatrisk biologi siden 1968. Forskningen peker på sammenhengen mellom hjernen, vår psykologiske utvikling, og håndens struktur. Systemet tar sikte på å identifisere atferdsmønstre og psykologiske ubalanser basert på håndens morfologi. Ubalansene er et resultat av individets erfaringer med omgivelsene fra de første leveår og helt tilbake til fosterstadiet. Psychodiagnostic chirology gir en direkte forståelse av hvordan tidlige barndomsopplevelser, emosjonelle traumer, og barnets opplevelse av tilknytning til foreldre, har preget den psykologiske konstitusjonen og utviklingen. De ulike livshendelsene er som oftest fortrengt og glemt av det bevisste sinn, men lever fortsatt i det ubevisste og skaper stress og uhensiktsmessige atferdsmønstre i systemet vårt. Hensikten med en slik analyse er å avdekke ubevisste begrensninger, samt identifisere individets potensiale. Målet er å bidra til bevisstgjøring, vekst og utvikling.