ÅSHILD TILREM - Hand Analyst, coach, helhetsterapeut, spesialsykepleier med master i helse, miljø & ernæring

Min genuine nysgjerrighet for menneskesinnet og livets mysterier har ført meg rundt til flere steder i verden på leting etter svar og effektive metoder som kan hjelpe individer til bedre helse, selvforståelse og livskvalitet. Etter flere års studier innen psykologi, helse, alternativ medisin, spiritualitet og selvutvikling oppdaget jeg det unike verktøyet håndanalyse. Hendene er et direkte speilbilde på hva som foregår på innsiden og knytter kropp, sjel og sinn sammen til en felles helhet. Mine egne erfaringer med håndanalyse åpnet opp noen nye dører og ga meg en dypere forståelse av meg selv og mine livsutfordringer. Dermed startet en lang reise på jakt etter mer kunnskap på området.

I løpet av de senere år har forskeren i meg har ført meg til ulike deler av verden hvor jeg har studert med de største foregangspersonene på fagfeltet. I dag samarbeider jeg med flere eksperter på området, og er stolt av å kunne representere deres systemer som den første og foreløpig eneste i Norge. Det har i løpet av de siste årene blitt gjort flere spennende oppdagelser innen feltet atferdsproblematikk og psykisk helse. Håndanalyse består av så mye mer enn spådom og framtidsprofetier og har utviklet seg fra å være en del av mystikken til å bli en vitenskap innen humanpsykologien.  

Håndanalyse er min viktigste inngangsport til menneskets indre og åpner opp for en større bevissthet omkring deg selv og din livssituasjon. Jeg har et brennende engasjement for å hjelpe mennesker til bedre fysisk og psykisk helse og tar deg gjerne med på en spennende oppdagelsesferd og gir deg nye innsikter og forståelse. Ved hjelp av min helhetlige tilnærming, omsorg og empati hjelper jeg deg med å ta de første stegene videre i din selvutvikling- og helbredelsesprosess. Velkommen skal du være!